Gratis Dienstverlening

De onafhankelijke dienstverlening van ESCoNetwerk.nl is gratis voor de doelgroep van gebouweigenaren, -ontwikkelaars en gebruikers van gebouwen.

Voorbeelden van deze diensten en activiteiten zijn:

 • Case studies + onderzoek
 • ESCoNetwerk.nl webTV
 • Matching services (partijen actief in contact brengen met ervaringsdeskundigen)
 • Nieuwsbrieven
 • De Kennisbank: intuitief/gemakkelijk navigeren in de organisch groeiende ‘WiKi’ met gevalideerde en georganiseerde informatie
 • LinkedIn groep
 • Standaarden ontwikkelen
 • Projectendatabank met voorbeelden/referentieprojecten
 • Opleidingstrajecten
 • Quick Scans op locaties ter bepaling kansen
 • Seminars en workshops rondom cases en actuele thema’s
 • Website met actualiteiten

Via de knoppen aan de linkerkant van de site, kunt u zich aanmelden voor de activiteiten en groepen van het Netwerk.

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!