Gemeenten slaan handen ineen om samen verduurzamingsprojecten te versnellen

Een probleem waar vele opdrachtgevers van verduurzamingstrajecten tegenaan lopen is dat –ondanks alle aandacht die er voor is- we in Nederland nog relatief weinig ervaring met deze projecten hebben opgedaan. Nieuwe oplossingen komen vaak neer op andere, langjarige relaties met opdrachtgevers, het gebruiken van besparingen als bron van cofinanciering voor de investeringen, het meenemen van effecten zoals verlaging ziekteverzuim, betere arbeidsomstandigheden, etc. in de businesscase, et cetera. Het anders organiseren en -uitbesteden inclusief prestatiegericht beheer en onderhoud, is voor de meesten nog bepaald geen routineklus.

Een beter georganiseerde vraag geeft meer effect tegen lagere kosten en creëert meer kansen voor alle partijen. Door ervaringen en kennis te delen, kunnen voorts nieuwe financieringsarrangementen worden benut. In de ons omringende landen is deze bundeling veel meer vanzelfsprekend dan tot dusverre in Nederland.

In haar missie opdrachtgevers te helpen bij hun (verduurzamings) opgaven inclusief het verlenen van onafhankelijke ‘opstarthulp’ daarbij, is ESCoNetwerk.nl daarom onlangs als initiatiefnemer opgetreden om ook in Nederland een soortgelijk Community of Practice op te zetten. In samenwerking met tenminste 10 Nederlandse gemeenten uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Overijssel, Gelderland en Friesland wordt hier momenteel onder leiding van Jacqueline Cramer als voorzitter van het Netwerk gestalte aan gegeven.

Het doel van de community is dat van ‘less talk-more walk’: een pragmatisch collectief van opdrachtgevers om informatie uit te wisselen, templates te delen, projecten te bundelen, etc. Fouten en dubbele initiatieven kunnen op deze manier worden voorkomen en ambities die alleen slechts met grote moeite kunnen worden gerealiseerd komen sneller binnen bereik. Via het open source principe, is het nadrukkelijk de bedoeling dat ook andere publieke decentrale overheden snel toegang tot de informatie krijgen.

De opzet is ‘for opdrachtgevers only’ met een beperkt aantal financiële partijen en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om met elkaar een vertrouwde omgeving te creëren, waarin onderling belangenvrij aan ‘het beste plan en de beste uitrol’ kan worden gewerkt.

Bent u werkzaam bij een gemeente en wilt u meer informatie over dit initiatief? Neem dan contact met ons op via projectgroep@esconetwerk.nl en stel ons uw vragen.

ESCoNetwerk.nl, 31 augustus 2016

 • Burgerparticipatie Maximaliseren

  Op 28 november 2017 organiseerde ESCoNetwerk.nl in samenwerking met Radboud University, Windpark Nijmegen-Betuwe en Ecorus een seminar bij de Hogeschool van Utrecht dat op interactieve wijze antwoorden en oplossingen bod op knelpunten bij het mobiliseren van burgers in de energietransitie. Lees meer

 • Slimme Wegen Naar Realisatie van Duurzaamheidsambities

  “Denk aan de voorkant na over de visie en duurzaamheidsambities die je wilt uitdragen, zorg voor intern en extern draagvlak en ga daarna pas nadenken over de maatregelen die genomen moeten worden. Dit kan tot een significante besparing leiden in de investeringskosten waardoor beschikbare middelen optimaler gebruikt kunnen worden (met elkaar meer mogelijk maken met hetzelfde budget).” Lees meer

 • Workshop Optimaal Gebruik van Restwarmte: ‘stimuleer de burger om in actie te komen voor een succesvolle energietransitie’

  Veel gemeenten hebben de ambitie om tussen 2030 en 2050 energieneutraal te zijn. Zo heeft ook gemeente Wijk bij Duurstede in 2030 CO2-neutraal zijn. Er zijn veel stakeholders bij deze opgave betrokken: gemeente, provincie, woningcorporaties, bewoners, het bedrijfsleven, etc. De energietransitie gaat dus niet alleen om het zoeken naar technologische oplossingen, het gaat vooral over het ‘slim’ kunnen organiseren van de samenwerking tussen en met alle stakeholders om op ‘slimme’ wijze de energietransitie mogelijk te maken. Hoe dat te bereiken, was de vraag die centraal stond tijdens de interactieve workshop ‘Optimaal Gebruik van Restwarmte’ georganiseerd door het ESCoNetwerk in samenwerking met gemeente Wijk bij Duurstede en Balance op 3 oktober 2017 bij het gemeentehuis van gemeente Wijk bij Duurstede, waar ruim 30 partijen samenkwamen om ‘best practices’ en ‘lessons learned’ te delen rondom het thema energietransitie. Lees meer

 • NRC: Het wiel in de bouw is echt al uitgevonden

  Op 18 augustus j.l. verscheen een interview met Harry Sterk (Directeur ESCoNetwerk) in de Economiesectie van de NRC. "Elk jaar gaat 10 procent van de omzet in de bouw op aan fouten. „Het is decadent om elk kantoor, elke school als uniek project te zien" Lees meer

 • Duurzaamheidscheck in 5 minuten: nieuwe online tool EPC PreCheck

  Een gratis tool die gebouweigenaren in de publieke en private sector helpt bij het verduurzamen van gebouwen: dat is de EPC PreCheck. Op 11 april vond de Europese lancering plaats van deze gratis online tool. Lees meer

 • Woningvoorraad Verduurzamen: houd het vooral simpel voor de bewoners!

  “Succes behaal je niet door louter op de technische efficiëntie van installaties te focussen. Lees meer

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!