Introductie ESCo Scan om verduurzamingskansen inzichtelijk te maken

Het Energieakkoord heeft verduurzaming van de gebouwde omgeving prominent op de agenda gezet. In het kielzog hiervan wordt ook meer en meer gesproken over Energy Service Companies (ESCo’s). ESCo’s betalen verduurzamingsmaatregelen terug uit de opbrengsten van energiebesparing door middel van een prestatiecontract.

Het begrip ESCo is niet eenduidig: de exacte architectuur van installaties en invulling van andere afspraken (financiering, looptijden, etc.) hangt af van het type project/gebouw en de wensen van de eigenaar/gebruiker. Dat kan leiden tot onduidelijkheid. Er zijn partijen die denken dat een ESCo altijd mogelijk is terwijl dat pertinent niet het geval is. Anderen denken dat deze vorm van verduurzaming heel ingewikkeld is terwijl dat ook niet zo hoeft te zijn.

Om te voorkomen dat men kansen laat liggen of kansloze projecten opstart is de ESCo Scan ontwikkeld. Daarbij wordt een concrete case ingebracht in een team van experts om in een interactieve sessie (onder regie van ESCoNetwerk.nl) snel vast te leggen waar de kansen liggen inclusief mogelijkheden tot externe financiering, optimalisatie van de case, do’s en don’ts. De ESCo Scan wordt kosteloos aangeboden.

Jacqueline Cramer, voorzitter ESCoNetwerk.nl: “We zijn verheugd dat we met input vanuit verschillende disciplines zoals installateurs, adviseurs, bouwbedrijven en juristen de Scan kosteloos aan kunnen aanbieden. Op deze manier zijn we er zeker van dat we bij gebruikers/beleggers het fenomeen ESCo met de daarbij behorende besparings- en/of kwaliteitsimpulsen en mogelijkheden tastbaar kunnen maken.”

De ESCo Scan is, nu deze uitgebreid is getest, met ogenblikkelijke ingang beschikbaar voor de doelgroep zoals gebouweigenaren- en gebruikers, beleggers, publieke partijen.

Meer informatie of aanvragen kan via quickscan@esconetwerk.nl of door te bellen met 030 6 981 987.

Bekijk hier de ESCo QuickScan flyer.

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!