Laat onbenut potentieel EPC (energieprestatiecontracten) niet liggen…

Er ligt een groot onbenut potentieel in Nederland voor energiebesparing met Energie Prestatie Contracten. Dit is zonde, want er zijn goede redenen om een EPC-project te starten.

Is dit moeilijk? Nee! Is het anders? Ja! Maar hulpmiddelen zijn voorhanden en het is vooral een kwestie van adequate organisatie en communicatie. In Europa is in de loop der jaren veel onderzoek verricht naar de markt voor ESCo’s en EPC projecten. In het Europese ‘TRANSPARENSE’ project, dat werd gefinancierd door de Europese Commissie, is de beschikbare kennis toegankelijker gemaakt. Wat zijn de belangrijkste voordelen van EPC-projecten en waar vindt u de juiste informatie?

Voordelen van een Energie Prestatie Contract
Energieprestatiecontracten worden afgesloten voor energiebesparingsprojecten, meestal in de utiliteitsbouw, industrie of woningbouw. De langjarige contracten worden aangeboden door de EPC-leverancier of ESCo die een bepaalde energiebesparing garandeert. Als de leverancier die garanties niet haalt, moet hij het verschil in kosten vergoeden. De kosten van het project worden terugverdiend uit de bespaarde energiekosten binnen de looptijd. Dat zijn de centrale principes. Wat zijn de belangrijkste voordelen? Die hebben we op een rij gezet:

 • Gegarandeerde besparing op energiekosten: de opdrachtgever maakt prestatie-afspraken met de ESCo, spreekt een prestatievergoeding af en maakt afspraken over wat er gebeurt als de besparing hoger of lager uitvalt dan gegarandeerd. Dankzij deze afspraken kan er vanuit worden gegaan dat de ESCo doet wat hij heeft beloofd.
 • Gelijkschakeling belangen: een ESCo garandeert de energiebesparing in het project en heeft daarmee hetzelfde belang als de klant, namelijk: zoveel mogelijk energiebesparing met behoud van een zo hoog mogelijk comfort. Als de ESCo de gegarandeerde besparing / kwaliteit namelijk niet haalt, betaalt zij een afgesproken boete en als de besparing hoger uitvalt, wordt deze winst in de meeste gevallen verdeeld.
 • Integrale diensten / uitbesteden energiebeheer: de leverancier heeft verstand van technische mogelijkheden, levert een turn-key-oplossing en kan alle diensten leveren op energiegebied (van installatie tot onderhoud, beheer en energiemanagement). Daardoor kan de opdrachtgever zich focussen op uw kerntaken zonder te veel tijd kwijt te zijn aan energie. Zo worden de exploitatierisico’s neergelegd bij de partij die deze het beste kan dragen en houd de opdrachtgever toch de regie in handen!
 • Optimaliseren rendement installaties: het gebouw functioneert niet alleen optimaal tijdens de oplevering, maar tijdens de gehele contractperiode, omdat de leverancier alles continu in de gaten houdt. Moeilijk zichtbare zaken zijn zo beter op orde, zonder dat de opdrachtgever er bovenop hoeft te zitten.
 • Kosten gedekt: De garantie op de energiebesparing zorgt dat zeker is dat de kosten van een energieprestatiecontract binnen de looptijd gedekt worden door de bespaarde energiekosten.
 • Extra kwaliteit / comfort: Factoren zoals luchtvochtigheid, licht, temperatuur en frisse lucht hebben invloed op de gezondheid en tevredenheid van gebouwgebruikers. Met een ESCo kunt u ook afspraken maken over het binnenklimaat/comfortniveau en als dat op orde is vinden gebruikers een gebouw comfortabeler en zijn ze minder snel ziek. Daardoor stijgt (arbeids)productiviteit aanzienlijk. Dit effect (zo blijkt uit Amerikaans onderzoek) kan tot wel 10 keer meer winst opleveren dan de energiekostenbesparing alleen.
 • Voldoen aan wet- en regelgeving: een EPC-project is bij uitstek geschikt om op een kosteneffectieve wijze te voldoen aan de wettelijke eisen van energiebesparing, zoals die van de Wet Milieubeheer. Hierin staat dat bedrijven en instellingen verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Hierop werd tot nog toe niet gehandhaafd, maar die vrijblijvendheid zal verdwijnen. Door aan de regelgeving te voldoen, riskeert u dus geen boetes.
 • Energieprestatiecontracten werken disciplinerend / leiden tot betere plannen: of u nu uiteindelijk een ESCo-constructie doet of niet; u zult tot betere beslissingen komen omdat u goed moet nadenken over de langetermijn. Het nadenken over langjarige samenwerking met een ESCo leidt ertoe dat u gaat denken in scenario’s en dat u zich vragen zult stellen die u vroeger niet stelde. Door aan de voorkant na te denken over de komende 10 / 20 / 30 jaar en zo een visie en vastgoedstrategie op te stellen, verbetert u niet alleen uw huisvesting. De kans is heel groot dat u als opdrachtgever ook op andere vlakken in de bedrijfsvoering betere beslissingen maakt.
 • Investering / voorfinanciering door de ESCo: De ESCo kan de volledige financiering van de maatregelen van u overnemen en verdient de investering terug uit de gerealiseerde besparingen op energiekosten. Deze constructie wordt overigens niet altijd toegepast. Soms kan een opdrachtgever zelf de voorfinanciering doen. Een ESCo-constructie is dan nog steeds mogelijk omdat een ESCo dan nog steeds betaalt krijgt op basis van een prestatievergoeding, maar die zal lager uitvallen omdat de ESCo alleen wordt betaald voor de geleverde diensten en niet de voorfinanciering hoeft terug te verdienen.

Transparense: Wat heeft het project opgeleverd?
Transparantie en betrouwbaarheid van Europese EPC-markten bevorderen, dat was het voornaamste doel van het TRANSPARENSE project. Het project is in september 2015 afgerond en uitgevoerd door samenwerkende partners uit twintig verschillende EU-landen. Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft als Nederlandse partij aan dit project bijgedragen, ondermeer door het ontwikkelen van een Europese gedragscode voor energieprestatiecontracten, in samenwerking met ESCoNetwerk.nl. Ook zijn tal van andere gereedschappen ontwikkeld. Zoals handleidingen voor potentiële klanten, modelcontracten, trainingen, voorbeeldprojecten en achtergronddocumentatie. Een overzicht van de beschikbare tools en handleidingen:

Andere leidraden en whitepapers
Naast de documentatie die het TRANSPARENSE project heeft opgeleverd, zijn er nog andere leidraden en whitepapers gepubliceerd in de tussentijd. Zo is er nu de Leidraad Aanbesteden Energieprestatiecontracten en de whitepaper Voorbeelden ESCo’s Europa. Zoekt u meer voorbeelden van ESCo-projecten? Dan kunt u terecht in onze databank. Wilt u met ons in gesprek over uw vastgoedstrategie / een concreet project? Vraag dan de strategische Quickscan aan via deze link of via info@esconetwerk.nl.

 • Burgerparticipatie Maximaliseren

  Op 28 november 2017 organiseerde ESCoNetwerk.nl in samenwerking met Radboud University, Windpark Nijmegen-Betuwe en Ecorus een seminar bij de Hogeschool van Utrecht dat op interactieve wijze antwoorden en oplossingen bod op knelpunten bij het mobiliseren van burgers in de energietransitie. Lees meer

 • Slimme Wegen Naar Realisatie van Duurzaamheidsambities

  “Denk aan de voorkant na over de visie en duurzaamheidsambities die je wilt uitdragen, zorg voor intern en extern draagvlak en ga daarna pas nadenken over de maatregelen die genomen moeten worden. Dit kan tot een significante besparing leiden in de investeringskosten waardoor beschikbare middelen optimaler gebruikt kunnen worden (met elkaar meer mogelijk maken met hetzelfde budget).” Lees meer

 • Workshop Optimaal Gebruik van Restwarmte: ‘stimuleer de burger om in actie te komen voor een succesvolle energietransitie’

  Veel gemeenten hebben de ambitie om tussen 2030 en 2050 energieneutraal te zijn. Zo heeft ook gemeente Wijk bij Duurstede in 2030 CO2-neutraal zijn. Er zijn veel stakeholders bij deze opgave betrokken: gemeente, provincie, woningcorporaties, bewoners, het bedrijfsleven, etc. De energietransitie gaat dus niet alleen om het zoeken naar technologische oplossingen, het gaat vooral over het ‘slim’ kunnen organiseren van de samenwerking tussen en met alle stakeholders om op ‘slimme’ wijze de energietransitie mogelijk te maken. Hoe dat te bereiken, was de vraag die centraal stond tijdens de interactieve workshop ‘Optimaal Gebruik van Restwarmte’ georganiseerd door het ESCoNetwerk in samenwerking met gemeente Wijk bij Duurstede en Balance op 3 oktober 2017 bij het gemeentehuis van gemeente Wijk bij Duurstede, waar ruim 30 partijen samenkwamen om ‘best practices’ en ‘lessons learned’ te delen rondom het thema energietransitie. Lees meer

 • NRC: Het wiel in de bouw is echt al uitgevonden

  Op 18 augustus j.l. verscheen een interview met Harry Sterk (Directeur ESCoNetwerk) in de Economiesectie van de NRC. "Elk jaar gaat 10 procent van de omzet in de bouw op aan fouten. „Het is decadent om elk kantoor, elke school als uniek project te zien" Lees meer

 • Hoe samenwerking, verandering en voorlichting zorgen voor meer en betere ESCo projecten in Nederland

  Een onderzoek naar de ontwikkeling van Energy Service Companies op de Nederlandse vastgoedmarkt. Lees meer (bestand)

 • Duurzaamheidscheck in 5 minuten: nieuwe online tool EPC PreCheck

  Een gratis tool die gebouweigenaren in de publieke en private sector helpt bij het verduurzamen van gebouwen: dat is de EPC PreCheck. Op 11 april vond de Europese lancering plaats van deze gratis online tool. Lees meer

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!