Van ESCo naar ASCo?!

Maar al te vaak wordt verduurzaming vertaald in vooral een aantal technische maatregelen (isolatie, betere installaties, etc.) om daarmee energiebesparing te realiseren. Indien de gebruiker/eigenaar echter in een ‘verkeerd’ gebouw’ (in de zin van te groot, inflexibel, e.d.) zit, resulteren de beste technische maatregelen nog steeds niet in de hoogste energiebesparingen c.q. grootste waarde/efficiency verbeteringen. Door te kijken naar kerntaken (dus vanuit een strategische visie) en vanuit die positie naar de gewenste omgeving waarin de kerntaken het beste kunnen worden uitgevoerd, wordt niet concreet (de inrichting van) een gebouw bepaald maar kunnen eisen worden geformuleerd om langjarig en wendbaar/toekomstbestendige huisvesting te organiseren. De vorm wordt hierbij veel minder door de opdrachtgever vooraf gedicteerd. Dit is feitelijk assetmanagement en om de link tussen verduurzaming en adequaat assetmanagement te onderstrepen, is in overleg met de Strategieraad besloten de onderkop van ESCoNetwerk.nl te veranderen in: Onafhankelijk platform op het gebied van Energy & Asset Service Companies.

Juist omdat wij deze strategische benadering veel belangrijker vinden dan een louter technische benadering, heeft ons geruime tijd geleden doen besluiten opleidingsprogramma’s e.d. met Nyenrode Business Universiteit aan te bieden. Inmiddels is de erkenning van gebouweigenaren en gebruikers hiervoor groot geworden wat resulteert in een grote belangstelling van onze opleidingsprogramma’s, communities of practice, onderzoek, etc. die zonder uitzondering op dit principe zijn gestoeld.

Met ingang van 18 april 2017 wordt deze aanpassing in onze huisstijl doorgevoerd.

ESCoNetwerk.nl 13 april 2017

 • Workshop Optimaal Gebruik van Restwarmte: ‘stimuleer de burger om in actie te komen voor een succesvolle energietransitie’

  Veel gemeenten hebben de ambitie om tussen 2030 en 2050 energieneutraal te zijn. Zo heeft ook gemeente Wijk bij Duurstede in 2030 CO2-neutraal zijn. Er zijn veel stakeholders bij deze opgave betrokken: gemeente, provincie, woningcorporaties, bewoners, het bedrijfsleven, etc. De energietransitie gaat dus niet alleen om het zoeken naar technologische oplossingen, het gaat vooral over het ‘slim’ kunnen organiseren van de samenwerking tussen en met alle stakeholders om op ‘slimme’ wijze de energietransitie mogelijk te maken. Hoe dat te bereiken, was de vraag die centraal stond tijdens de interactieve workshop ‘Optimaal Gebruik van Restwarmte’ georganiseerd door het ESCoNetwerk in samenwerking met gemeente Wijk bij Duurstede en Balance op 3 oktober 2017 bij het gemeentehuis van gemeente Wijk bij Duurstede, waar ruim 30 partijen samenkwamen om ‘best practices’ en ‘lessons learned’ te delen rondom het thema energietransitie. Lees meer

 • NRC: Het wiel in de bouw is echt al uitgevonden

  Op 18 augustus j.l. verscheen een interview met Harry Sterk (Directeur ESCoNetwerk) in de Economiesectie van de NRC. "Elk jaar gaat 10 procent van de omzet in de bouw op aan fouten. „Het is decadent om elk kantoor, elke school als uniek project te zien" Lees meer

 • Duurzaamheidscheck in 5 minuten: nieuwe online tool EPC PreCheck

  Een gratis tool die gebouweigenaren in de publieke en private sector helpt bij het verduurzamen van gebouwen: dat is de EPC PreCheck. Op 11 april vond de Europese lancering plaats van deze gratis online tool. Lees meer

 • Woningvoorraad Verduurzamen: houd het vooral simpel voor de bewoners!

  “Succes behaal je niet door louter op de technische efficiëntie van installaties te focussen. Lees meer

 • Kom van dat gas af!

  Groningen is hard toe aan nieuwe energie. Het winnen van aardgas heeft grote gevolgen. Niet alleen voor de Groningse bodem en huizen, maar ook voor de mensen. En dan hebben we het nog niet eens over de effecten voor het milieu. Lees meer

 • Onderwijshuisvesting groepsgewijs, slim en profitabel verduurzamen

  ESCoNetwerk heeft het initiatief genomen om met een aantal scholen en gemeenten te kijken of scholen niet groepsgewijs verduurzaamd kunnen worden. Het is immers duidelijk dat er nooit grote(re) financiële voordelen en kwaliteitseffecten kunnen worden behaald wanneer iedereen het wiel steeds opnieuw gaat uitvinden. Lees meer

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!