Van ESCo naar ASCo?!

Maar al te vaak wordt verduurzaming vertaald in vooral een aantal technische maatregelen (isolatie, betere installaties, etc.) om daarmee energiebesparing te realiseren. Indien de gebruiker/eigenaar echter in een ‘verkeerd’ gebouw’ (in de zin van te groot, inflexibel, e.d.) zit, resulteren de beste technische maatregelen nog steeds niet in de hoogste energiebesparingen c.q. grootste waarde/efficiency verbeteringen. Door te kijken naar kerntaken (dus vanuit een strategische visie) en vanuit die positie naar de gewenste omgeving waarin de kerntaken het beste kunnen worden uitgevoerd, wordt niet concreet (de inrichting van) een gebouw bepaald maar kunnen eisen worden geformuleerd om langjarig en wendbaar/toekomstbestendige huisvesting te organiseren. De vorm wordt hierbij veel minder door de opdrachtgever vooraf gedicteerd. Dit is feitelijk assetmanagement en om de link tussen verduurzaming en adequaat assetmanagement te onderstrepen, is in overleg met de Strategieraad besloten de onderkop van ESCoNetwerk.nl te veranderen in: Onafhankelijk platform op het gebied van Energy & Asset Service Companies.

Juist omdat wij deze strategische benadering veel belangrijker vinden dan een louter technische benadering, heeft ons geruime tijd geleden doen besluiten opleidingsprogramma’s e.d. met Nyenrode Business Universiteit aan te bieden. Inmiddels is de erkenning van gebouweigenaren en gebruikers hiervoor groot geworden wat resulteert in een grote belangstelling van onze opleidingsprogramma’s, communities of practice, onderzoek, etc. die zonder uitzondering op dit principe zijn gestoeld.

Met ingang van 18 april 2017 wordt deze aanpassing in onze huisstijl doorgevoerd.

ESCoNetwerk.nl 13 april 2017

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!