Woningvoorraad Verduurzamen: houd het vooral simpel voor de bewoners!

Woningvoorraad verduurzamen? “Succes behaal je niet door louter op de technische efficiëntie van installaties te focussen. De basis van de businesscase moet uiteraard goed zijn. Dat houdt in, dat installaties efficiënt moeten functioneren, en dat de samenwerking met bewoners en partners slim en pragmatisch moet worden georganiseerd. Het is dus vooral ook een communicatie- en organisatievraagstuk, en niet alleen technologie. Zorg voor heldere communicatie waarbij de bewoner centraal staat en houd het vooral simpel.” Dit vormde de rode draad door de discussies tijdens een interactieve Community of Practice bijeenkomst van ESCoNetwerk in Utrecht.

Niemand plaatst vraagtekens bij het nut en noodzaak van het verduurzamen van de woningvoorraad, maar wat velen zich onvoldoende realiseren is dat verduurzaming niet alleen draait om energiebesparing en lagere kosten. Het gaat tevens over een langetermijnvisie: een strakke organisatie van slimme(re) huisvesting en gezonder, comfortabel vastgoed met een positieve impact op bewoners. Scherp zeilen, is waar het om draait. Hoe dat te bereiken, was de vraag die centraal stond tijdens de interactieve Community of Practice bijeenkomst van ESCoNetwerk Nederland op woensdag 24 mei 2017. Een gezelschap bestaand uit woningcorporaties (met o.a. Woningstichting Den Helder, Ymere, Huren met Energie, Woonforte, Stichting WoonCompas, Eigen Haard, Stichting Mitros en Woonpalet), gemeenten en professionals vanuit de corporatie-sector verzamelde zich in Utrecht om met elkaar inzichtelijk te krijgen hoe een woningcorporatie of gemeente de beste keuzes en afwegingen kan maken voor de realisatie van opgaven.

Wil je impact maken? Houd het vooral simpel voor de gebruiker!

De discussie werd geleid door Frans Latjes (directeur, Ecorus), Jan-Maarten Elias (directeur Unica Ecopower) en Robbert Waltmann (directeur Woningstichting Den Helder). Ze benadrukten alle drie vooral dat veranderingen in het energielandschap en de attitude van de bewoners ons dwingen om niet alleen slimme alternatieven te vinden voor fossiele brandstoffen, maar de transitie naar duurzame energie ook slim(mer) te organiseren.
Wat zijn die slimme alternatieven, en hoe organiseer je een succesvolle transitie samen met de bewoner van een woning? Wat zijn de inspanningen die je als woningcorporatie moet leveren om bepaalde conversies te halen? Dat zijn de vragen waar zowel de deelnemers als de discussieleiders zich over bogen.

Takeaways en lessons learned:

“Duurzaamheidsambities, zoals een energieneutrale woningvoorraad in één sprong bereiken is meestal niet mogelijk. Maar door het slim organiseren van de transitie kunnen mooie stappen worden gemaakt.” Dat was het basisprincipe dat het meest naar voren kwam uit de presentaties van de sprekers. Andere takeaways uit de discussies waren:

- Denk groot. Het is effectiever om meerdere woningen tegelijk te verduurzamen in plaats van slechts een paar woningen aan te pakken. Door op grote schaal te verduurzamen wordt het standaardiseren van procedures en processen eenvoudiger en kun je kosteneffectiever werken.

- Stel duidelijke doelen en manage op basis daarvan de verwachtingen van de bewoner. Als je bijvoorbeeld aangeeft dat je de bewoner volledig gaat ontzorgen in de verduurzaming van de woning dien je ook na te denken en aan te geven wat dat precies betekent voor zowel de bewoner als voor de woningcorporatie. Hoe worden bijvoorbeeld zaken zoals gebruik, onderhoud en facturatie geregeld?

- Communiceer duidelijk en maak goede afspraken met de bewoner. De huurder moet uiteindelijk de voorgestelde maatregelen accepteren. Alleen dan kun je daadwerkelijk een impact maken. Dus je dient als woningcorporatie goed na te denken over wat het voor de huurder acceptabel zou maken om de gevraagde verduurzamingsslag te maken. Denk bijvoorbeeld aan voordelen als woonlastenverlaging, het sparen van het milieu etc.

- Gebruik de bewoner als ambassadeur. Wees je ervan bewust dat de huurder niet altijd op de verduurzamingsmaatregelen zit te wachten. Maatregelen dienen daarom goed uitgelegd en gecommuniceerd te worden. Houd het vooral simpel. Het beste is altijd om de “buurman” te laten vertellen over de voordelen van de verduurzaming. Enthousiasmeer de huurders gezamenlijk. Hoe dichter de informatiebron bij de huurder staat, hoe effectiever de communicatie.

- Organiseer de samenwerking vanuit vertrouwen. Samenwerken met externe partijen om een energietransitie te realiseren gaat vooral om ‘vertrouwen’. Denk dus goed na over hoe je een verbinding kunt maken tussen vertrouwen binnen de eigen organisatie en het vertrouwen van je partners. Door het creëren van een gezamenlijk doel, ook als de belangen verschillen, versterk je dat vertrouwen. Dat resulteert in pragmatische afspraken en het samen realiseren van oplossingen die passen bij de omstandigheden. Het leidt tot een sterke basis in de businesscase variërende van de technische kant (de installaties) en de tevredenheid van de bewoners tot aan de optimalisatie van operationele processen.

- Trek lering uit andere projecten. Er zijn in Nederland reeds tal van projecten te vinden waarbij de energietransitie in woningen succesvol is verlopen. Ga niet zelf het wiel opnieuw uitvinden maar bundel krachten met partijen die de reeds stappen succesvol hebben gemaakt en deel ervaringen met anderen (raadpleeg bijvoorbeeld de projectendatabank op ESCoNetwerk.nl).

Meer informatie
Deelnemers aan de bijeenkomst ontvingen een kopie van alle presentaties. Hebt u interesse in of vragen met betrekking tot dit onderwerp en/of de bijeenkomst? Neemt u gerust contact met ons op. Tevens nodigen wij u graag uit zich aan te melden voor de volgende bijeenkomsten die over dit onderwerp worden georganiseerd. Meer informatie vindt u in de activiteitenagenda op ESCoNetwerk.nl of stuur een e-mailbericht naar laura.vellekoop@esconetwerk.nl.

 • Burgerparticipatie Maximaliseren

  Op 28 november 2017 organiseerde ESCoNetwerk.nl in samenwerking met Radboud University, Windpark Nijmegen-Betuwe en Ecorus een seminar bij de Hogeschool van Utrecht dat op interactieve wijze antwoorden en oplossingen bod op knelpunten bij het mobiliseren van burgers in de energietransitie. Lees meer

 • Slimme Wegen Naar Realisatie van Duurzaamheidsambities

  “Denk aan de voorkant na over de visie en duurzaamheidsambities die je wilt uitdragen, zorg voor intern en extern draagvlak en ga daarna pas nadenken over de maatregelen die genomen moeten worden. Dit kan tot een significante besparing leiden in de investeringskosten waardoor beschikbare middelen optimaler gebruikt kunnen worden (met elkaar meer mogelijk maken met hetzelfde budget).” Lees meer

 • Workshop Optimaal Gebruik van Restwarmte: ‘stimuleer de burger om in actie te komen voor een succesvolle energietransitie’

  Veel gemeenten hebben de ambitie om tussen 2030 en 2050 energieneutraal te zijn. Zo heeft ook gemeente Wijk bij Duurstede in 2030 CO2-neutraal zijn. Er zijn veel stakeholders bij deze opgave betrokken: gemeente, provincie, woningcorporaties, bewoners, het bedrijfsleven, etc. De energietransitie gaat dus niet alleen om het zoeken naar technologische oplossingen, het gaat vooral over het ‘slim’ kunnen organiseren van de samenwerking tussen en met alle stakeholders om op ‘slimme’ wijze de energietransitie mogelijk te maken. Hoe dat te bereiken, was de vraag die centraal stond tijdens de interactieve workshop ‘Optimaal Gebruik van Restwarmte’ georganiseerd door het ESCoNetwerk in samenwerking met gemeente Wijk bij Duurstede en Balance op 3 oktober 2017 bij het gemeentehuis van gemeente Wijk bij Duurstede, waar ruim 30 partijen samenkwamen om ‘best practices’ en ‘lessons learned’ te delen rondom het thema energietransitie. Lees meer

 • NRC: Het wiel in de bouw is echt al uitgevonden

  Op 18 augustus j.l. verscheen een interview met Harry Sterk (Directeur ESCoNetwerk) in de Economiesectie van de NRC. "Elk jaar gaat 10 procent van de omzet in de bouw op aan fouten. „Het is decadent om elk kantoor, elke school als uniek project te zien" Lees meer

 • Duurzaamheidscheck in 5 minuten: nieuwe online tool EPC PreCheck

  Een gratis tool die gebouweigenaren in de publieke en private sector helpt bij het verduurzamen van gebouwen: dat is de EPC PreCheck. Op 11 april vond de Europese lancering plaats van deze gratis online tool. Lees meer

 • Kom van dat gas af!

  Groningen is hard toe aan nieuwe energie. Het winnen van aardgas heeft grote gevolgen. Niet alleen voor de Groningse bodem en huizen, maar ook voor de mensen. En dan hebben we het nog niet eens over de effecten voor het milieu. Lees meer

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!