Masterclass - Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed: Van Ambitie naar Realisatie

Het duurzaamheidsvraagstuk is actueler dan ooit. De energietransi e, o.a. ingegeven door de klimaatdoelstel- lingen van Parijs, zorgt voor een nieuwe realiteit waar overheden, bedrijfsleven en de samenleving volop mee te maken hebben. De gehele duurzaamheidssector is aan verandering onderhevig: nieuwe par jen en technologie- en doen hun intrede en er gelden andere, nieuwe spelregels. We gaan van bezit naar gebruik en hebben te maken met andere nancieringsmodellen en langjarigheid van projecten. Voor bestaande par jen geldt meer dan ooit dat ze zich moeten aanpassen aan de nieuwe situa e om succesvol te kunnen blijven en de nieuwe mogelijkheden die zich voordoen te benu en. Goed samenwerken met én tussen be-
trokken par jen in de keten om de verduurzaming te realiseren in deze complexe omgeving, is geen ‘nice to have’ vaardigheid meer maar een ‘need to have’. Organisa es hebben minder geld en minder mensen en worden daarbij geacht complexe opgaven in goede banen te leiden.

Gedurende deze masterclass wordt u op de hoogte gebracht van relevante aspecten om de samenwerking in duurzaamheidsprojecten, zowel intern als over de organisa egrenzen heen, vorm te kunnen geven. We gaan in op hoe je de samenwerking zo organiseert dat de verduurzaming een project wordt dat transparan e, vertrouwen en voorspelbaarheid vergroot en een win-win op de korte én lange termijn betekent voor alle betrokkenen.

Programma en aanmelden
Aanmelden en/of op de hoogte blijven?

U kunt zich aanmelden via het programma KLIK HIER of door een e-mail te sturen aan: secretariaat@esconetwerk.nl

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!