Partners/ Deelnemers

Als netwerkorganisatie vertegenwoordigt ESCoNetwerk.nl niet een specifiek belang van een bepaalde groepering maar koppelt het belangen van diverse partijen aan elkaar. Dit blijkt ook uit de samenstelling van de deelnemers, partners en Adviesraad van ESCoNetwerk.nl.

ESCoNetwerk.nl werkt samen met verschillende (semi-)publieke organisaties om betere beslissingen rondom Energy Service Companies en de energietransitie in het algemeen mogelijk te maken.

Samenwerkingspartners
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland houdt zich bezig met de uitvoering van overheidsbeleid rondom thema’s Duurzaamheid, Innovatie en Internationaal.

Operationele partners
PPS Netwerk Nederland
PPS Netwerk Nederland is het zusternetwerk van ESCoNetwerk.nl en is met 8.000 leden en 40 deelnemers de grootste onafhankelijke Nederlandse organisatie op gebied van publiek private samenwerking.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!