Renovatie vijf Alliander-gebouwen

Projectomschrijving

Alliander wilde een ontwikkelaar die in consortiumverband vorm kon geven aan de ambitie om een energieleverend gebouw te leveren. Hergebruik van bestaande gebouwen, integraliteit van het ontwerp, realisatie van het nieuwe werken, versterking van de relatie met het gebied, waren daarbij leidend. De uitvraag betekende volop ruimte voor een innovatief en integraal ontwerp. De enige harde eisen van Alliander hadden betrekking op de vorm van het contract. Dat moest DBMO (Design Build Maintain Operate) zijn met een looptijd van 15 jaar. Een ESCo maakt deel uit van het consortium en stelt het consortium in staat om het gebouw gedurende de looptijd van het contract gegarandeerd voor een vaste prijs van energie en water te voorzien.

Opdrachtgever

Alliander

Opdrachtnemer

Consortium:
• VolkerWessels
• Innax (ESCo)
• Architectenbureau Rau, Fokkema & Partner
• Boele & van Eesteren
• Kuiper Compagnons
• Van Rossum Raadgevende Ingenieurs
• Turntoo

Contractwaarde

Niet openbaar

Contractduur

15 jaar

Oplevering

2014

Opmerkingen

De ESCo heeft binnen het consortium de taak om de installaties te ontwerpen, met behulp van installateurs te realiseren en te beheren en stelt het consortium in staat om het gebouw voor de komende 15 jaar gegarandeerd voor een vaste prijs van energie en water te voorzien.
In de ESCo-constructie met Alliander draagt het netwerkbedrijf zelf zorg voor financiering van de energiezuinige installaties. De installaties zijn het eigendom van Alliander. Alliander tekent een DBMO-contract met het consortium onder leiding van VolkerWessels. De Innax tekent op haar beurt als onderaannemer een ‘energie-DBMO’ contract met VolkerWessels.

De contractperiode van 15 jaar noemt Innax optimaal, want bij een dergelijke contractduur kunnen ook maatregelen in de schil van het gebouw genomen worden. Daar komt bij: wanneer een contractperiode langer duurt, kunnen duurzamere installaties worden neerzetten met lagere onderhoudskosten. Alles bij elkaar is de Total Cost of Ownership bij een contractduur vanaf 15 jaar volgens Innax het laagst.

Het ontwerp van het consortium is even spectaculair als innovatief. In het oog springt de groter overkapping die de bestaande gebouwen gaat overspannen. De transparante ‘kaasstolp’ zorgt niet alleen voor een doeltreffende isolatie, maar geeft tevens vorm aan Alliander’s wens tot integraliteit door de vijf bestaande panden middels een groot atrium met elkaar te verbinden. Hiermee ontstaat één efficiënt gebouw, met een laag energieverbruik en een hoog comfort. Door de inzet van zonnepanelen en het gebruik van grondwater voor warmte/koudeopslag, wordt het nieuwe complex CO2-positief en is het ruimschoots in staat te voorzien in de eigen energiebehoefte. De overcapaciteit wordt geleverd aan de omliggende bedrijven die gezamenlijk een Groene Alliantie zullen vormen. Streven is om het gebouw in 2014 volledig in gebruik te nemen.

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!