Nieuwbouwwoningen De Blauwe Zoom

Projectomschrijving

De Blauwe Zoom betreft een nieuwbouwproject waarin circa 650 nieuwbouwwoningen maximaal 6.000 m2 aan kantoren en circa 3,1 ha aan gemengde bedrijven zullen worden gerealiseerd. Een onderverdeling naar woningtypes is nog niet bekend. Ontwikkelaars werken op dit moment, binnen de door de gemeente bepaalde voorwaarden, diverse plannen uit. Medio 2011 is gestart met het bouwrijp maken van de locatie, waarna de daarop volgende jaren circa 50 woningen per jaar worden gerealiseerd.

Het door BAM Techniek-Energy Systems te realiseren energieconcept bestaat uit een individuele combiwarmtepomp per woning welke aangesloten wordt op individuele, verticale bodemwarmtewisselaars. De woningen worden uitgerust met lage temperatuur verwarming (LTV) en hoge temperatuur koeling (HTK), alsmede een voorziening voor het opwekken van warm tapwater.

Opdrachtgever

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Opdrachtnemer

BAM Techniek

Contractduur

40 jaar

Opmerkingen

De gemeente streeft bij de ontwikkeling van de locatie naar een energieprestatie op locatie (EPL) van tenminste 7,2. Middels een aanbestedingsprocedure wordt door de gemeente gezocht naar een marktpartij voor het ontwerp, realisatie en langjarige exploitatie van de duurzame energievoorziening voor de woningen in de Blauwe Zoom. Mede op basis van de gestelde gunningscriteria is BAM Techniek-Energy Systems geselecteerd voor het ontwerp, realisatie, financiering en 40-jarige exploitatie (volledige outsourcing) van de duurzame energievoorziening voor de nieuw te bouwen woningen.

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!