Kantoor Achmea

Projectomschrijving

Achmea en Cofely hebben enige tijd geleden een onderhoudprestatiecontract gesloten. Daarin heeft Cofely een garantie afgegeven op een minimale energiebesparing van 2% per jaar, conform MJA -3. Middels de Energy Navigator van Cofely geeft Cofely invulling aan deze garantie.

Achmea en Cofely doorlopen daarbij de volgende stappen:
1: Energy Benchmark;
2: Energieanalyse;
3: Functionele inspectie;
4: Energy performance management.
De eerste energiebesparende maatregel is reeds genomen en zal leiden tot een besparing van 450.000 kWh per jaar. De komende periode worden er meer maatregelen genomen die leiden tot een aanzienlijke energiebesparing en invulling van de afspraken die Achmea en Cofely met elkaar gemaakt hebben.

Opdrachtgever

Achmea Nederland

Opdrachtnemer

Cofely Zuid Nederland/ Cofely Energy Solutions

Contractwaarde

Niet openbaar

Contractduur

Variabel

Opmerkingen

De eerste besparing is gerealiseerd door het juist instellen van de veegpuls van de verlichtingsinstallatie. In het vervolgtraject zullen er meer energiebesparende maatregelen genomen worden, welke eventueel vormgegeven zullen worden met een installatie-ESCo.

Werking Energy Navigator:
De Energy Navigator meet de hoeveelheid elektriciteit, gas en warmte/koude die door de hoofdmeters gaat. De waarden worden afgezet tegen de weerkundige gegevens van het KNMI en de kenmerken van het gebouw. Op basis van het energiegebruik op hoofdmeter-niveau worden besparingsmogelijkheden inzichtelijk zonder dat het gebouw hoeft te worden betreden.

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!