Negen Rotterdamse zwembaden

Slideshow
Projectomschrijving

Voor de verduurzaming van 9 Rotterdamse zwembaden heeft de gemeente een Onderhoud en Energie Prestatie contract (OEPC) afgesloten met een ESCo. De ESCo ontwerpt en realiseert de energiebesparende maatregelen, zorgt voor de financiering ervan en garandeert de energiebesparing. Daarnaast is de ESCo sinds 1 april 2011 verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de negen gemeentelijke zwembaden van Rotterdam.

De zwembaden zijn het eerste cluster van het Rotterdams Vastgoed dat op deze manier wordt verduurzaamd. De maatregelen die nodig zijn voor de verbetering van de kwaliteit en het energiezuiniger maken van de gebouwen en installaties kosten de gemeente geen extra geld. Het project wordt kostenneutraal uitgevoerd en betaald uit de bespaarde energie- en waterkosten gedurende de looptijd van het contract (2011-2021).

De resultaten op een rij:
- Energiebesparing: dit contract levert een besparing van 34% op de energiekosten (ten opzichte van de energierekening van 2009). Dit komt neer op een bedrag van € 3,4 miljoen Netto Contante Waarde. Hieruit worden de investeringen voor energiebesparende maatregelen bekostigd.
- Verhoging van het comfort in de zwembaden door een verbetering van de water- en luchtkwaliteit in de baden.
- Betere dienstverlening door efficiënt onderhoud aan gebouwen en installaties: het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam besteedt het gehele beheer en onderhoud inclusief de daarbij behorende risico’s van de negen zwembaden voor de komende tien jaar uit aan Strukton. Dit levert een gegarandeerde besparing op van 15% op de onderhoudskosten.
- Unieke financieringsconstructie: Strukton heeft de financiering geregeld voor de investering in energiebesparende maatregelen. De jaarlijkse rentekosten en aflossingen worden betaald uit de door de gemeente uit te keren jaarlijkse vergoeding voor de daadwerkelijk gerealiseerde energiebesparing. Het is een prestatieafhankelijke vergoeding gebaseerd op de gegarandeerde energiebesparing.

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Opdrachtnemer

ESCo: Strukton
Financier: BNG
Adviseur: Deloitte Real Estate

Contractwaarde

3 mln euro

Contractduur

10 jaar

Oplevering

In maart 2010 startte de aanbesteding, op 15 juni 2012 werden drie partijen geselecteerd. 7 april 2011 is Strukton gestart met het verduurzamen van 9 gemeentelijke zwembaden. 1 januari 2012 vond de oplevering plaats.

Opmerkingen

Strukton garandeert een besparing van 34 procent op de energiekosten (3,4 mln euro NCW) en een reductie van 15 procent op de totale onderhoudskosten (1,1 mln euro NCW) gedurende de looptijd van het contract. Tevens investeert Strukton in installaties om het binnenklimaat van de zwembaden ingrijpend te verbeteren en vindt ontzorging in het beheer plaats. Dit alles is vastgelegd in een 10-jarig Onderhoud- en Energieprestatiecontract (OEPC) en wordt uitgevoerd door de ESCo Strukton, zonder dat daarbij aanvullende investeringen nodig zijn door gemeente Rotterdam, de eigenaar van de zwembaden. Juist deze combinatie van vergaande energiereductie en verbetering van het binnenklimaat is indrukwekkend en betekent een doorbraak in Nederland voor het verduurzamen van gebouwen door de inzet van een ESCo.

Maatregelen
De besparingen worden gerealiseerd door verschillende maatregelen; van de toepassing van ECO-verlichting en warmtepompen tot het optimaliseren van HR- en VR-ketels. Daarnaast wordt veel bespaard met de isolatie van glijbanen, het afdekken van zwembadbassins na sluitingstijd en het instellen van een gebouwbeheersysteem. In totaal zal met de genomen maatregelen 43% minder gas, 24% minder elektriciteit, 35% minder warmte en 9% minder water verbruikt worden. Een en ander zorgt voor een verlaging van de CO₂-uitstoot van bijna 2000 ton per jaar. Dit komt overeen met de uitstoot van circa 500 Rotterdamse woningen.

Verbeterd binnenklimaat
Daarnaast wordt de lucht- en waterkwaliteit verbeterd door het verlagen van het gebonden chloorgehalte. Hiervoor wordt een UVC-reactor geïnstalleerd, waardoor de waterkwaliteit met minder chemicaliën kan worden gerealiseerd. Het binnenklimaat in de zwembaden neemt daardoor toe, waardoor een bezoek aan de zwembaden ook voor CARA-patiënten voortaan een stuk prettiger is. Bijkomend voordeel is dat het zwembadwater minder vaak hoeft te worden ververst. Dit bespaart behalve water ook energie omdat er minder water hoeft te worden opgewarmd.

Opbrengsten en toekomst
Naast de gegarandeerde besparingen en de verbetering van het comfort, zorgt de nieuwe aanpak ervoor dat de kwaliteit van het Rotterdams vastgoed verbetert. “Duurzaamheid zal met de jaren een steeds belangrijker aspect worden in de waardebepaling van vastgoed”, aldus wethouder Karakus. Daarnaast is de gemeente de komende tien jaar verzekerd van optimale expertise en dienstverlening als het gaat om beheer en onderhoud. De gemeente wordt op dit vlak ontzorgd en kan zich beperken tot haar regierol betreffende de controle op de kwaliteit en de kosten.

De verduurzaming van 9 gemeentelijke zwembaden maakt deel uit van het programma ‘Rotterdamse Groene Gebouwen’. In het programma ‘Rotterdamse Groene Gebouwen’ wordt clustergewijs het eigen vastgoed van de gemeente Rotterdam duurzamer gemaakt door energie- en waterbesparende maatregelen te treffen. Daarnaast besteedt de gemeente het beheer en onderhoud van de gebouwen uit. Zo wordt energiereductie gerealiseerd, wordt Stadsontwikkeling in zijn beheers- en onderhoudstaken ontzorgd en professionaliseert de gemeente haar vastgoedorganisatie. Het programma zorgt direct voor een conditie- en kwaliteitsverbetering van de gebouwen en installaties.

Doelstellingen programma ‘Rotterdamse Groene Gebouwen’:
1. Gegarandeerde energiebesparing
2. Budgetneutraal • Geen extra gemeentelijke investeringsbudgetten • Opdrachtnemer financiert de investering en verdient deze terug door de kostenbesparing op de energierekening
3. Verhoging van het comfort voor de gebruiker
4. Flexibel contract voor wijzigingen in de vastgoedportefeuille
5. Verbetering van de kwaliteit van het vastgoed
6. Professionalisering van de gemeentelijke vastgoedorganisatie • Ontzorging van de gemeente in onderhoud en beheer • Regierol gemeente

Andere bronnen

Groene gebouwen Rotterdam
De ESCo-formule

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!