Zonnekade bedrijventerrein De Run

Projectomschrijving

Vraag van de gemeente
De gemeente wilde de ruimtelijke kwaliteit en structuur van het bedrijventerrein De Run versterken.
Bij herstructurering moest de kwaliteit van dat wat al aanwezig is op een andere en/of innovatieve manier worden gebruikt. Bovendien diende er een bijdrage aan de milieukwaliteit te worden geleverd. Door zowel zonne-energie op te wekken als maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit in de vorm van een aangrenzend parkachtige omgeving.

Zonne-energie
De opdrachtnemer (OVVIA) heeft de zonne-energie voor zijn rekening genomen. Het project bestaat uit een kademuur lateraal aan de beek de Gender die het bedrijventerrein volgt. De kademuur heeft een totale lengte van 1.5km. Op de kademuur zijn in totaal 450 zonnepanelen geïnstalleerd, welke de Run van de opgewekte stroom voorzien.

Energy Service Company
In de vorm van een Energy Service Company is de businesscase rendabel gemaakt. Door het aanvragen van SDE subsidie, door zelf te investeren is de opdrachtnemer is in staat gebleken het zonne-energie project doorgang te kunnen laten vinden zonder dat de gemeente de volledige initiële investering zou moeten dragen. Hiervoor is een installatie ESCo ontwikkeld waarin een aparte exploitatie BV is opgericht. Daarbij wordt de gemeente volledig ontzorgt met het onderliggend prestatiecontract van de ESCo. De deugdelijke werking, het opwekkingrendement, de daadwerkelijke energielevering etc. wordt hierin volledig gegarandeerd.

Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven

Opdrachtnemer

OVVIA

Contractwaarde

Niet openbaar

Contractduur

15 jaar

Oplevering

2012

Opmerkingen

Meer informatie vindt u via deze link.

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!