8 basisscholen Veldhoven

Projectomschrijving

Luchtkwaliteit in scholen
In 80% van de klaslokalen is het CO2-gehalte veel te hoog. Een duidelijke indicatie voor een slechte luchtkwaliteit en dito ventilatie. Daarnaast kampen veel scholen met hoge exploitatielasten. Door middel van een ESCo-constructie kon de luchtkwaliteit in het Veldhovens primair onderwijs op duurzame wijze worden verbeterd.

De gemeentelijke politiek in Veldhoven was geschrokken van de slechte luchtkwaliteit op de scholen en stelde middelen beschikbaar om het probleem aan te pakken. Na onderzoek presenteerde de gemeente Velhoven in 2007 vier keuzemogelijkheden om de luchtkwaliteit te verbeteren. De keuzes varieerden van lage investering in combinatie met hoge exploitatielasten tot hogere investering in combinatie met lage exploitatielaten. De laatste optie was ook de meest duurzame. De gemeente liet zich bijstaan door een adviesbureau en rekende voor dat de goedkoopste variant 1,4 miljoen euro zou gaan kosten en de duurste 3,4 miljoen euro. De gemeente was bereid om zelf 1,4 miljoen bij te dragen aan het project. Het kwam neer op de vraag of je wel of niet met warmteterugwinning (WTW) gaat ventileren. Met een installatie zonder WTW bij luchtkwaliteit B zouden de energiekosten per jaar met tenminste 100% toenemen. Zou er wel WTW worden toegepast, dan zou de kostenstijging maximaal 10% per jaar bedragen. De 1,4 miljoen van de gemeente was slechts voldoende voor ventilatie door middel van afzuiging, maar niet voor de duurzame variant met warmteterugwinning.

Energy Service Company
Er werd een financieringsplan gemaakt waarin een aparte BV zou worden opgericht. Deze BV zou formeel eigenaar worden van de ventilatie-installatie en gefinancierd worden met de door het school bestuur beheerde gelden van de gemeentesubsidie. OVVIA en een extra Rijkssubsidie vulden het resterende bedrag aan. De BV zou gedurende 10 jaar het binnenklimaat van de scholen beheren, waarvoor de school jaarlijks een bedrag zou betalen aan de BV. Gedurende deze periode zou OVVIA op zijn beurt betaald worden door de BV, waarmee de financiële bijdrage aan de BV zou worden afgelost. Na de periode van 10 jaar zou de gemeente, als schoolgebouweigenaar, formeel de installatie overnemen.

Maar het liep anders. Het schoolbestuur had inmiddels enkele personele wijzigingen ondergaan en gaf uiteindelijk de voorkeur aan een conventionele levering van de duurzame luchtbehandelingsinstallatie. Centraal motief in deze beslissing was het gegeven dat het ministerie van OCW de constructie niet zwart op wit kon fiatteren. Er is dus wel een duurzame installatie neergezet, maar geen fiscaal voordeel behaald of prestatieafspraak gemaakt.

De luchtkwaliteitsverbetering kwam er dus, maar de ESCo-constructie haalde de eindstreep niet. Voor de opdrachtgever vormde het project geen eindpunt, maar vooral een goede leerschool om in een complexe omgeving met meerdere belanghebbende ESCo-projecten succesvol te op te tuigen en te implementeren.

Opdrachtgever

Stichting Veldvest

Opdrachtnemer

OVVIA

Contractwaarde

122.000 euro per jaar

Contractduur

Initieel 15 jaar

Oplevering

2012

Opmerkingen
Meer informatie

Klik hier

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!