Verduurzaming maatschappelijk vastgoed Noord-Brabantse gemeenten

Projectomschrijving

Door 4 gebouwen met kenmerkende gebouwfuncties van een gemeente te analyseren op de bestaande bouwkundige en installatietechnische staat / conditie in verhouding tot het energieverbruik zijn per gebouw de potentiële energiebesparende maatregelen inzichtelijk gemaakt. Hierbij zijn de meerinvestering gerelateerd aan de gereserveerde budgetten uit de Meerjaren onderhouds planning (MOP).

Lager ambitieniveau
Bij een lager ambitie niveau zijn verduurzamingmaatregelen / energiebesparing eenvoudig te nemen.

Hoger ambitieniveau
Bij een hoger ambitieniveau en wanneer het verduurzamingstraject vordert worden de meerinvesteringen in verhouding hoger. Tegelijkertijd wordt onderlinge afhankelijkheid de verdergaande energiebesparingsmaatregelen cruciaal groot. Invloed van maatregelen wordt groter (1+1=3) De verduurzamingmaatregelen zijn niet meer los van elkaar te zien of te nemen. Alleen bij het gelijktijdig toepassen en onderling afstemmen van de verduurzamingmaatregelen wordt het gewenste ambitieniveau bereikt bij reële economische uitgangspunten.

Deze constateringen staan echter lijnrecht tegenover de DMOP; de stapsgewijze manier energiebesparende ingrepen plegen als de technische levensduur van de component is bereikt. Een DMOP is dan ook vooral geschikt voor de verduurzaming bij een laag ambitieniveau.

Integraal en DMOP
De enige manier om de verduurzamingdoelstellingen te bereiken (bij een de gestelde ambitie van 3% energiebesparing per jaar) is op het meest geschikte moment de maatregelen integraal, dus als totaalpakket, door te voeren om het gewenste resultaat te verkrijgen.

Om tot optimale energiebesparing te komen:
• Dienen de reserveringen uit de MOP over de gestelde tijdsperiode per project in een keer te worden uitgegeven. Hierbij het ambitieniveau bepaald hoe hoog de bijkomende meerinvesteringen zullen zijn.
• budgetten voor verduurzaming dienen dus niet per jaar te worden bepaald, maar in een keer afzonderlijk en specifiek per gebouw te worden bepaald om aan het gewenste ambitieniveau te kunnen voldoen. Daarbij worden ze niet geleidelijke gespreid over de jaren, maar zullen in een keer dienen te worden geïnvesteerd.
• Deze eenmalige hogere investering in verhouding tot de langdurige geleidelijke investering stelt bij een traditionele aanpak eisen aan de liquiditeitspositie van de gemeente.

Energy Service Company
Door per direct te investeren in alle benodigde besparingsmaatregelen rendeert de investering per direct tegen het optimale rendement. Wat inhoudt dat de energiebesparing per direct geld oplevert. Een ESCo is hier een perfecte oplossing.

De kern van de ESCo-formule is het prestatiecontract tussen opdrachtgever en Energy Service Company. Het prestatiecontract garandeert de Energy Service Company de energiebesparing die is afgesproken. Het maakt dus direct je ambitie waar. Tegelijkertijd investeert de klant niet zelf in energiebesparende maatregelen, maar geniet wel van het voordeel: de betere energieprestatie van zijn gebouw. Door de directe besparing vanaf het moment 0 is het rendement van de investering zo hoog dat de opbrengsten opwegen tegen de kosten. Doordat een Energy Service Company het energiegebruik bij een klant indamt, komt er daarmee op hetzelfde moment geld vrij om de investeringen te doen om die energiebesparing mogelijk te maken. Terwijl de klant zelf geen investeringen doet, ziet hij toch meteen zijn energiegebruik afnemen. Dat levert de gemeente op termijn geld op, maar per direct het feit dat zij aan haar zelf gestelde energiebesparingdoelstellingen kan voldoen en een verbetering van het energielabel van het gebouw. Je behaald dus direct de gewenste energiebesparing (doelstellingen) en CO2 besparing zonder direct over liquide middelen toe hoeven beschikken.

Het integraal benaderen van de verduurzamingsopgave in de vorm van de ESCo is de enige oplossing om bij een hogere ambitie gestelde doelstellingen te kunnen realiseren.

Opdrachtgever

Gemeente in Noord-Brabant

Opdrachtnemer

Ovvia

Contractwaarde
Contractduur

15 jaar

Oplevering
Opmerkingen

Analyse en monitoring van de te onderzoeken panden is cruciaal voor een succesvolle verduurzaming. Ieder gebouw met haar kenmerken is zo specifiek dat om tot de meest efficiënte besparende maatregelen te komen alle facetten (bouwkundige, elektrische, werktuigbouwkundige, bezetting, enz) gelijktijdig bekeken moeten geanalyseerd. Tegelijk is de huidige staat van verduurzaming.

Meer informatie

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!