56 Seniorenappartementen Middelburg

Slideshow
Projectomschrijving

In Middelburg heeft Woonzorg Nederland samen met ZON Energie een complex met 56 appartementen voor senioren gerealiseerd.

Het concept voorziet in duurzame energie voor waterverwarming, ruimteverwarming en ruimtekoeling. Hiervoor worden twee energiebronnen aangesproken: zonlicht en aardwarmte. Aan beide bronnen wordt energie onttrokken in het centrale ketelhuis, vanwaar het wordt gedistribueerd naar de meterkasten van de woningen. Hier vindt ook de registratie plaats van de gebruikte energie ten behoeve van de afrekening.

Building Business Golden Green Award

Het project werd opgeleverd in 2009 en won de prestigieuze Building Bussiness Golden Green Award. Uit het juryrapport: “Zowel de flexibiliteit die het bouwsysteem met zich meebrengt – toekomstige veranderingen zijn daardoor minder ingrijpend en minder duur – als het klimaatsysteem en de toegepaste materialen hebben een grote voorbeeldwaarde”.

Resultaten

Het resultaat is duurzaam wooncomfort voor ouderen met behulp van bodemwarmte en zonlicht:

Bodemwarmte

Verspreid over het terrein van het woonzorgcomplex zijn twaalf boringen uitgevoerd van 120 meter diep. Via warmtepompen wordt hiermee warmte aan de grond onttrokken die voorziet in circa 80% van de totale energiebehoefte voor verwarming van de drie gebouwen. In de zomermaanden wordt de energie van het opgepompte water gebruikt om het gebouw te koelen. ZON Energie Groep levert de warmte en koude tot aan de voordeur. Het wordt binnengebracht door middel van Beton Kern Activering.

Uitgelicht: Beton Kern Activering (BKA) & Warmte en koude opslag (WKO)

BKA is een innovatief klimaatsysteem met flexibele buizen in het hart van betonvloeren. In de zomer wordt hier relatief koel grondwater doorheen gevoerd. Het water neemt warmte af van de warmere vloeren waarna het weer in de grond wordt teruggevoerd en opgeslagen voor koude perioden. In de winter spreekt een warmtepomp deze warmte opnieuw aan en voeren we deze warmte door de leidingen. Omdat het water dan een hogere temperatuur heeft dan de vloer, wordt het gebouw opgewarmd.

De duurzame klimaat- en warm water installatie bestaat uit:

 • Zonnecollectoren voor thermische zonne-energie
 • Warmtepomp voor aardwarmte en -koude
 • Warmte/koudeopslag (gesloten systeem)
 • HR-gas naverwarming
 • Distributienetten voor ruimteverwarming en -koeling en warm tapwater
 • Klimaatvloeren
 • Individuele bemetering van verbruikte warmte en warm water

Voordelen voor de bewoners

 • Optimaal wooncomfort met verwarming en verkoeling
 • Gezond binnenklimaat
 • Geen hogere rekening dan normaal
 • Geen cv-ketel en radiatoren in huis dus efficiëntere ruimte
 • Bijdrage aan een beter milieu

Zonnecollectoren

Op het dak staan vlakke plaat - zonnecollectoren. De verzamelde zonnewarmte wordt opgeslagen in een buffervat en verspreid naar de appartementen door een separaat warmtapwaternet. Bij te weinig zonnewarmte worden CV-ketels met een hoog rendement ingeschakeld. De collectoren voorzien in circa 50% van de totale energiebehoefte voor warm tapwater.

Opdrachtgever

Woonzorg Nederland BV

Opdrachtnemer

ZON Energie Middelburg BV

Contractwaarde
Contractduur

Na bouw nog 30 jaar exploitatie

Oplevering

1 juli 2009

Opmerking

Bewoners hebben online toegang tot verbruiken, facturen en overige informatie.

ZON energie heeft online toegang tot de collectieve installatie.

Ouderen cq. zorgbehoevenden, worden op locatie, in een tweetal appartementen in dagopvang opgevangen.

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!