Sportcentrum de Koploper Lelystad

Sportcentrum de Koploper Lelystad
Projectomschrijving

Dat ambitie van Sportbedrijf Lelystad is vanaf het begin al geweest om Sportcentrum de Koploper te verduurzamen zonder dat bezoekers extra zouden moeten betalen. Een ESCo-constructie biedt hier uitkomst omdat investeringen die de uitvoerder doet kunnen worden terugbetaald uit de gerealiseerde energiebesparingen. Daarom hebben Sportbedrijf Lelystad en Grontmij in mei 2014 een projectontwikkelingsovereenkomst ondertekend om samen een Energy Service Company op te zetten. Hierna is de meest optimale energievoorziening voor de Koploper berekend, en bepaald dat de energievoorziening van het centrum zou gaan bestaan uit een biosmassaketel en een gasketel.

Energieprestatiecontract
Op 7 november 2014 werd het energieprestatiecontract getekend door beide partijen. Grontmij verzorgt als ESCo de realisatie en exploitatie van de installaties op basis van de prestatie-afspraken en is daarmee het eerste advies- en ingenieursbureau in Nederland dat een ESCo-constructie aangaat met haar klant. Het contract kent een looptijd van 12 jaar en in die tijd zorgt de ESCo er voor dat opdrachtgever Sportbedrijf Lelystad volledig ontzorgd wordt van de energietaak, maar tegelijkertijd wél aan het roer blijft staan door te zorgen voor 100 procent transparantie. Alle kosten en besparingen worden in openheid besproken en de risico’s worden gedeeld, waarbij de vergoeding van Grontmij afhankelijk is van de geleverde prestaties. Op die manier wordt het belang van Sportbedrijf Lelystad gelijk aan het belang van Grontmij; namelijk maximale energiebesparingen en gebruikerstevredenheid. Het doel van beide partijen is dus om tijdens implementatie en exploitatie van het energiesysteem voor een optimum te zorgen in prijs en kwaliteit.

Het Sportbedrijf en Grontmij hebben samen de financiering verzorgd voor het project. Hiervoor is via de gemeente gebruik gemaakt van de NUON gelden.

Energiekosten en –besparingen
De energiekosten van De Koploper bedroegen aanvankelijk ruim 350.000 euro per jaar. Met het nieuwe energiesysteem en met optimalisatie van de binneninstallatie is er een verwachte besparing mogelijk van 20% (inclusief beheer en overige exploitatiekosten) en een CO2-reductie van 80%.

Werkzaamheden
Eind 2014 zijn de werkzaamheden voor de energievoorziening gestart. Op maandag 9 maart 2015 is de houtgestookte kachel ingehesen bij het sportcentrum in de speciaal daarvoor gebouwde kelder op het achterterrein. Deze kachel zal branden op houtstnippers die geleverd worden vanuit een lokaal depot in Lelystad. De eerste test-draaien starten in april 2015 en vanaf mei 2015 moet de installatie daadwerkelijk gaan draaien.

Opdrachtgever

Sportbedrijf Lelystad

Opdrachtnemer

Grontmij

Aanvang contract

7 november 2014

Contractduur

12 jaar met tussentijdse evaluatie na 6 jaar

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!