Douwe Egberts Fabriek

Projectomschrijving

Voor technische en economische optimalisatie van het energie- en waterutilities heeft Douwe Egberts een 10 + 3 jarige prestatiecontract afgesloten met Dalkia.

Het programma omvat de reductie van de operationele kosten . Voor opvang van de groei zijn enkel duurzame investeringen gekozen met reductie van CO2-uitstoot, lager primair energie en waterverbruik en een lagere afvalstroom.

Om deze doelstellingen waar te maken wordt de productie van stoom gerealiseerd door het verbranden van ontwaterd koffiedik i.p.v. aardgas en is de ontwateringsinstallatie aangepast om zodoende minder vuilbelasting en papier afval te geven.

Bijkomend is de bedrijfsvoering stabieler en eenvoudiger geworden qua sturing en opvolging.
Investeringen worden gekoppeld aan resultaten met garantie en bonus/malus voor een periode van 10 jaar.

Daarnaast wordt er stoom geleverd voor een vast tarief met garanties op rendement en beschikbaarheid.

Opdrachtgever

Douwe Egberts Master Blenders

Opdrachtnemer

Dalkia

Contractwaarde

Niet openbaar

Contractduur

13 jaar

Oplevering

n.v.t.

Opmerkingen

In een uitgebreid prestatiecontract zijn de verwachte prestaties vastgelegd voor efficiëntie, specificaties van geleverde producten, vergunningsvereisten en veiligheid.

Gekozen oplossingen:
-Productie van stoom door verbranding van koffieresidu in een biomassa ketel
-Volledig technisch beheer en onderhoud van voorziening: stoom, perslucht, koud water
-Samenwerking met Veolia Water voor de afvalwater zuiveringsinstallatie
Resultaten:
-14,000 ton vermindering van CO2-uitstoot per jaar – dit staat gelijk aan de uitstoot van 40.000 auto’s
-Concurrentievermogen van industriële site vergroot door de verbeterde milieuprestatie en een verbeterde continuïteit van de nutsvoorzieningen

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!