Voetbalclub VVS’46

Slideshow
Projectomschrijving

Voetbalclub VVS’60 energieneutraal

Scope:
De Noord-Hollandse Voetbalclub VVS’46 beschikt over een compleet complex in Spanbroek, bestaande uit 4 voetbalvelden (waaronder een kunstgrasveld), kleedkamers, een kantine en een eigen sporthal (de ‘Oranjehal’). De doelstelling van de vereniging is een veilige sportomgeving, nul-op-de-meter en vaste energielasten. Middels een ESCo-constructie worden deze doelen gerealiseerd; de vereniging wordt zelfvoorzienend in energiebehoefte voor de sportaccommodatie. Alle elektrische apparatuur, verlichting en (tapwater)verwarming kan uit eigen bronnen putten.

De coördinatie van het project ligt in handen van een ESCo van ZON Energie, die investeerder is en exploitant van de installaties.

Maatregelen:
Het traject naar energieneutraal omvat vijf stappen:

  1. Verwijderen asbestdak Oranjehal;
  2. Aanbrengen nieuwe dakbedekking;
  3. Plaatsen van zonnepanelen;
  4. Verwijderen van de gasgestookte verwarming en beëindigen van de gasaansluiting;
  5. Aanbrengen van gesloten bodembronnen en aansluiten hiervan op warmtepomp.

Het project wordt uitgevoerd door lokale partijen.

Prestatie-afspraken:
De prestatie-afspraken die zijn gemaakt tussen opdrachtgever en de ESCo zijn vastgelegd in een energieprestatiecontract met een duur van 30 jaar. Het contract is ingegaan per 1 juli 2014. ZON Energie is investeerder en exploitant van de WKO-installatie (bodembronnen en warmtepomp), de zonnecollectoren en de ruim 700 zonnepanelen. Het bedrijf beschikt over het totale dakvlak en de bodem van het terrein. Dit is juridisch geregeld via opstalrecht. In het contract zijn afspraken gemaakt over continue levering van warmte, koude, warm tapwater en elektriciteit. De sportvereniging blijft dezelfde energiekosten betalen als voorheen, echter niet meer aan de traditionele energieleverancier, maar aan de ESCo.

Resultaten:
De vereniging krijgt (zonder meer te betalen dan voorheen) een toekomstwaardig complex waar de benodigde energie wordt opgewekt door 700 zonnepanelen op het dak van de Oranjehal. Deze zonnepanelen zullen voorzien in alle benodigde elektrische energie (voor alle verlichting binnen en buiten, alle elektrische apparatuur, elektrische verwarming en in de toekomst voor het laden van elektrische auto’s). De bodembronnen leveren via de warmtepomp de benodigde warmte voor verwarming van kantine en kleedkamers. In de zomerperiode worden deze ruimten verkoeld en wordt de overtollige zomerwarmte opgeslagen in de bodem voor gebruik in de winterperiode.

Opdrachtgever

ZON Energie

Opdrachtnemer

ZON Energie i.s.m. Rijkhoff Installatietechniek, Van Diepen dak en gevel, Solivri

Contractduur

30 jaar

Start contract

1 juli 2014

Meer informatie

http://zonenergie.nu/projecten/bekijken/Spanbroek,_VVS_46
http://www.vvs46.nl/vvs46-scoort-duurzaam.html

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!