Gemeentelijke gebouwen Sudwest-Fryslan

Slideshow
Projectomschrijving

Scope: Gemeente Súdwest-Fryslân zet duurzaamheid en social return centraal bij het onderhoud in gemeentelijke gebouwen. De gemeente had verschillende onderhoudscontracten bij meerdere partijen, maar heeft nu gekozen voor een nieuw innovatiecontract met één partij. Strukton Worksphere kwam na aanbesteding als winnaar uit de bus.

Prestatie-afspraken: Strukton Worksphere wordt uitgedaagd om mee te denken met de gemeente en dankzij het prestatiecontract hebben beide partijen dezelfde doelstelling: maximale energiebesparing en maximaal comfort.

  • Strukton is verantwoordelijk voor het (preventief en correctief) onderhoud van de gemeentelijke installaties
  • Strukton levert daarnaast dienstverlening op het gebied van beheer, advisering en managementinformatie
  • Strukton heeft als ESCo de taak om minstens 5% te besparen op het energieverbruik van de bestaande installaties zonder dat de gemeente extra hoeft te investeren.

Resultaten:

  • Zo laag mogelijke TCO
  • De gebouwen worden energiezuiniger en comfortabeler tegen lagere kosten.
  • Energiebesparing en minder CO2-uitstoot
  • De waarde van het gemeentelijk vastgoed stijgt
  • Dankzij meer comfort en een gezonder binnenmilieu, stijgt de productiviteit van werknemers

Opdrachtgever

Gemeente Súdwest-Fryslân

Opdrachtnemer

Strukton Worksphere

Ingangsdatum contract

1 februari 2015

Looptijd contract

6 jaar (3 jaar + drie maal een verlening van een jaar bij tevredenheid)

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!