Kunsthal

Kunsthal
Slideshow
Projectomschrijving

Scope:
De energiehuishouding van De Kunsthal Rotterdam is sinds begin 2014 in handen van een Energy Service Company (ESCo). De Gemeente Rotterdam is eigenaar van het pand dat de Kunsthal huurt. Het toen 20 jaar oude pand was al die tijd een gebouw met veel technische zorgen. Fors stijgende energielasten en een slecht binnenklimaat gaf in 2009 de aanleiding voor de Kunsthal om met de Gemeente Rotterdam te kijken naar verduurzaming van het pand.

Dat deden zij in een nieuwe samenwerkingsvorm met een drietal marktpartijen; een consortium van Eneco, DuraVermeer en Roodenburg. De partijen hebben handen ineen geslagen om het gebouw te renoveren en verduurzamen naar de eisen van deze tijd.

Dankzij het 15-jarig energieprestatiecontract kan de Kunsthal zich bezighouden met haar kerntaak: het organiseren van tentoonstellingen en activiteiten. Terwijl het consortium van Eneco zich ontfermd over de totale exploitatie. In totaal gaan de totale exploitatielasten ruim 24% naar beneden. Doordat de marktpartijen er risicodragend inzitten en hun investering terug moeten verdienen uit de energiebesparing, zullen zij zich gedurende het contract blijven inzetten om voor maximale kwaliteit te zorgen.

Maatregelen:
Het pakket aan maatregelen was gericht op het energiezuiniger maken van het gebouw én het vergroten van de exploitatiemogelijkheden.

 • Vervanging glazen gevel door glas met betere isolatiewaarden
 • Vervanging technische installaties door moderne, duurzame installaties
 • Het gebouw, dat uit 1 ruimte bestond, werd opgedeeld in verschillende compartimenten zodat beter gestuurd kan worden op energie, binnenklimaat en comfort per ruimte.
 • Toepassen warmteterugwinning.
 • Aanpassen verlichtingsinstallaties.
 • Vervanging compleet gebouwbeheersysteem zodat een efficient en stabiel klimaat kan worden gegarandeerd.
 • Onder de daktuin is een isolatielaag aangebracht.
 • DALI-regeling op de verlichting: per tentoonstelling te wissen en er kan onderscheid gemaakt worden in schoonmaak- en expositiestand.

Prestatie-afspraken
Eneco heeft de regie binnen de 15-jarige samenwerking. Eneco garandeert het afgesproken klimaat- en kostenniveau, zorgt voor exploitatie middels financiering en beheert/onderhoudt de technische installaties (in samenwerking met Roodenburg).

Resultaten

 • Functionele verbeteringen dankzij renovatie. De hoofdentree is verplaatst en daardoor zijn de verschillende ruimte direct toegankelijk en ook afzonderlijk te verhuren.
 • Achterstallig onderhoud is weer ingehaald.
 • Een energierekening die 29% lager is dan voorheen.
 • Betere exploitatie: dankzij een beter binnenklimaat kan de Kunsthal nu collecties exposeren die voorheen niet mogelijk waren. Dit leidt ook tot een verhoging in het aantal bezoekers.
 • De marktpartijen hebben hun expertise en creativiteit optimaal ingezet, dankzij het prestatiecomponent en langjarige betrokkenheid.
 • Dankzij langjarige betrokkenheid van de opdrachtnemers blijft het beoordelen van het slimmer inrichten van het gebouw, een continu proces.
 • Voor de Gemeente Rotterdam was de Kunsthal een ‘proef’ om te onderzoeken of meer vastgoed op deze manier verduurzaamd en onderhouden kon worden. Omdat het project zo goed is geslaagd, heeft de gemeente Rotterdam hier inderdaad een vervolg aan gegeven.
Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam
Stichting Kunsthal

Opdrachtnemer

Consortium o.l.v. Eneco (Dura Vermeer, Eneco en Roodenburg)

Ingang contract

2014

Looptijd contract

15 jaar

Meer informatie

Beide documenten zijn te openen als u bent ingelogd bij de ESCoNetwerk kennisbank.

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!