20 panden NSI

Projectomschrijving

NSI is een beursgenoteerde vastgoedonderneming met een belegd vermogen van circa € 1,1 miljard. Het bedrijf richt zich op kantoren en winkels op kwalitatief hoogwaardige en bedrijvige locaties in Nederland en creëert met en voor haar klanten inspirerende omgevingen om succesvol te ontmoeten, te werken en te ondernemen. NSI streeft actief naar verduurzaming van haar vastgoedportefeuille, onder meer via energiebesparing, vergroening van de energievoorziening en beperking van de milieubelasting.

Croonwolter&dros en ingenieursadviesbureau Sweco gaan een gegarandeerde energiereductie realiseren voor een twintigtal gebouwen van NSI N.V. NSI heeft voor de komende vier jaar een energieprestatiecontract afgesloten met de twee partijen waarbij een energiebesparing van 7% per jaar wordt gegarandeerd. Sweco en Croonwolter&dros leveren zo een bijdrage aan het verduurzamen van de vastgoedportefeuille van NSI.

Maatregelen, prestatie-afspraken & resultaten
De opdrachtnemers garanderen een besparing t.o.v. het verbruik in het referentiejaar, zonder dat NSI hierin hoeft te investeren. De garantie op de energiebesparing zorgt er voor dat zeker is dat de kosten binnen de looptijd van het contract gedekt worden door de bespaarde energiekosten.

Het energieverbruik wordt in kaart gebracht en geanalyseerd. Op basis daarvan worden maatregelen geïmplementeerd die onnodig verbruik tegen gaan en die zich snel terugverdienen. Zo kan NSI kosten efficiënt energie besparen.

Opdrachtgever

Vastgoedbeleggers NSI

Opdrachtnemers

Sweco & Croonwolter&Dros

Ingang contract

2016

Looptijd contract

4 jaar

Meer informatie

http://www.sweco.nl/nieuws/nieuwsartikelen/vastgoedbeheerder-nsi-kiest-voor-gegarandeerde-energiebesparing-door-samenwerking-met-sweco-en-croonwolterdros/

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!