DeltaWonen: Warmtewet-PPS

Slideshow
Projectomschrijving

Scope
Sinds 1 januari 2014 vallen in Nederland zo’n 600.000 appartementen van woningcorporaties onder de Warmtewet. Hierdoor zijn woningcorporaties warmteleveranciers geworden, want zij leveren warmte (uit collectieve warmtesystemen) aan hun huurders. Warmteleverancier is echter een rol die corporaties slecht past, omdat het geen kerntaak van hen is.

Woningcorporatie DeltaWonen heeft er daarom nu voor gekozen om de genoemde warmtediensten uit te besteden, zodat zij zich kan blijven focussen op het aanbieden van sociale huurwoningen. De woningcorporatie is hiervoor een samenwerking aangegaan met Unica Ecopower, die de warmtediensten in ieder geval voor de komende 10 jaar overneemt. Dankzij deze strategische overeenkomst kunnen beide partijen elkaars sterktes maximaal kunnen benutten.

Unica Ecopower neemt met deze overeenkomst de Warmtewet-verplichting uit handen van deltaWonen. Dit gebeurt bij 1350 appartementen die door 33 centrale ketelhuizen worden verwarmd en waarvan de woningen onder de Warmtewet vallen. Unica is voor de betreffende huurders nu dus de nieuwe warmteleverancier geworden. Het bedrijf is voor de komende 10 jaar verantwoordelijk voor de gehele exploitatie, energiefacturatie, vervanging én het beheer en onderhoud. Omdat Unica ook de binneninstallaties van huurders onderhoudt, hebben de huurders één aanspreekpunt voor vragen over de energierekening.

Voordelen voor de huurder
In de nieuwe situatie krijgt de huurder een aparte rekening voor het verbruik van warmte, waar voorheen de levering van warmte via de huur werd verrekend. Via een online applicatie van Unica krijgt de huurder bovendien sneller inzicht in zijn energieverbruik. Ook geeft Unica advies hoe de huurder het verbruik kan reduceren.

Partners in bijzondere samenwerking
De samenwerking tussen deltaWonen en Unica is gebaseerd op het benutten van elkaars sterktes. DeltaWonen is sterk in het verhuren van betaalbare, sociale woningen, Unica is sterk in het exploiteren van collectieve energie-installaties. Unica kan dankzij haar expertise zorgen voor beter onderhoud, minder storingen en een optimalisatie van energie-efficientie en dergelijke processen. Hierdoor is er voor exploitatie een kleiner budget nodig dan voorheen. Het extra budget dat hiermee beschikbaar komt, wordt gebruikt om de appartementencomplexen de komende jaren te verduurzamen.

Resultaten

  • Compliance: voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Focus op kerntaken: deltaWonen kan is af van haar WarmteWet-verplichtingen en kan zich nu volledig richten op het aanbieden van betaalbare huurwoningen.
  • Storingsvrij: de marktpartij kan dankzij haar expertise zorgen voor beter onderhoud, minder storingen, optimale energie-efficiëntie e.d..
  • Kostenbesparing: er is een kleiner budget nodig dan voorheen.
  • Hoogwaardige verduurzaming: het extra budget dat overblijft kan worden ingezet voor verdere
  • 1 aanspreekpunt huurders: omdat de aannemer nu ook de binnen-installaties onderhoudt, hebben huurders nu 1 aanspreekpunt voor vragen over hun energierekening.
  • Inzicht energieverbruik: omdat warmte nu apart wordt gefactureerd, heeft de huurder beter inzicht in haar energieverbruik. De huurder wordt bovendien geholpen om dit verbruik te reduceren.
Opdrachtgever

deltaWonen

Opdrachtnemer

Unica Ecopower

Ingang contract

2016

Duur contract

10 jaar

Meer informatie

https://www.unica.nl/getmedia/99f3f69f-ff8f-4af4-87ff-c15aabf5c206/Art_deltaWonen_2016-01.pdf

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!