MFC Atria Leusden

Slideshow
Projectomschrijving

MCF Atria is een nieuw multifunctioneel centrum (circa 2.750 m² brutovloeroppervlak) waarin drie basisscholen (De Vallei, De Bongerd en De Klimrakker), een gymzaal en buitenschoolse opvang zijn gehuisvest. Om deze nieuwbouw te kunnen realiseren, zijn de bestaande gebouwen gesloopt en is de infrastructuur volledig herzien. Het betreft de bestaande locatie van basisscholen De Klimrakker en De Bongerd, gelegen aan de Asschatterweg 36 te Leusden. Het gebouw is gerealiseerd via een DBME (Design, Demolish, Build, Maintain & Energy)-contract.

Integrale opdracht
De opdrachtgever gaat een overeenkomst aan voor het ontwerp, de realisatie, het technisch onderhoud en het energieverbruik van het MFC voor een periode van 20 jaar na de ontwerp- en bouwfase. Er is gekozen voor een integrale opdracht omdat de opdrachtgever een kwalitatief hoogstaande duurzame huisvesting wenst en ontzorgd wil worden op de gebouwprestaties en financiële lasten in de exploitatiefase. Hierbij wordt er effectief gestuurd op de realisatie van de optimale Total Cost of Ownership, waarbij de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid draagt voor de duurzaamheid en prestaties van de ontwikkelde gebouwoplossing.

Integrale vraagspecificatie
Om het totale project goed aan te kunnen besteden werd een integrale vraagspecificatie opgesteld (Programma van Eisen), waarbij gebruik werd gemaakt van een Prestatiemanager. Hierdoor werd het mogelijk om systems engineering effectief toe te passen en de kwaliteit van het project te beheersen overeenkomstig de UAV GC-overeenkomst, waarbij de DBME-opdrachtnemer aantoont dat de geëiste prestaties worden gerealiseerd.

Lange contractduur
Adviesbureau HEVO stelde naast de vraagspecificatie ook de contracten op voor de DBME-opdrachtnemer. Vanwege de lange contractduur is de kwaliteit van de samenwerking tijdens de aanbestedingsfase een van de EMVI-criteria. Voor de aanbesteding werd de methode van Best Value Procurement toegepast, waarbij het budget bekend wordt gemaakt en partijen geselecteerd worden op kwaliteit van de ingediende plannen, de samenwerking, duurzaamheid en Total Cost of Ownership.

Door het integrale prestatiecontract en de manier van aanbesteden is er, binnen de beschikbare budgetten voor investering en exploitatie, een energieneutraal gebouw gerealiseerd, zonder dat dit een eis was.

Opdrachtgever

Stichting Voila (Stichting Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld)

Opdrachtnemer

Pellikaan was verantwoordelijk voor de bouw.

HEVO was verantwoordelijk voor:

  • Opstellen Programma van Eisen (vraagspecificatie)
  • Organiseren DBME-aanbesteding
  • Prestatiemanagement
  • Projectmanagement
  • Contractmanagement

DMV Architecten Kerkrade was verantwoordelijk voor het structuurontwerp.

Planning en aanbesteding

Op 25 juni 2014 is de aanbesteding gepubliceerd op Tenderned. Het betreft een niet-openbare procedure. De sluitingsdatum was 25 juli 2014.

Op maandag 22 augustus 2016 is het gebouw officieel in gebruik genomen.

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!