Rol ESCoNetwerk.nl

De wereld van ESCo’s is voor eigenaren, gebruikers en ontwikkelaars van gebouwen nog een vrij onbekende wereld. Daardoor worden niet alleen grote kansen gemist (Nederland loopt internationaal erg achter) maar bestaat ook het risico dat men zich onterecht rijk gaat rekenen.

ESCo’s vereisen een nieuwe, veel langdurigere en intensievere samenwerking tussen partijen. Daarom is het belangrijk om niet meer in traditionele silo’s te denken (zoals opdrachtgevers en opdrachtnemers) maar veel meer in termen als partnerships. In de nieuwe wereld van “samenwerking 2.0” hebben alle spelers daarom belang om samen positieve businesscases te identificeren en te voorkomen dat tijd wordt gestoken in minder kansrijke ideeën.

Het Netwerk komt niet uit een bepaalde zuil maar verbindt belangen. Haar rol is dus niet die van een ESCo-promotor, niet die van een traditionele branchevereniging maar van een pragmatische accelerator en matchmaker rondom concrete kansen op het niveau van visievormers/bestuurders.

Het is lastig voor een aspirant ESCo gebruiker om in de wir-war van doorgaans gefragmenteerde informatie de weg te vinden c.q. een start te maken. Daarom verzamelt ESCoNetwerk.nl informatie, verifieert en ordent het deze om e.e.a. vervolgens goed georganiseerd beschikbaar te stellen. Daarnaast koppelt het ervaringsdeskundigen (uit de industrie, vanuit de overheid en vanuit de eigenaars/gebruikerskant) aan elkaar.

Naast het identificeren van ESCo potentieel rond specifieke cases van mogelijke gebruikers, biedt het Netwerk dus ondersteuning aan in de vorm van opstarthulp. Hoe maak je de eerste proces stappen, wat lijkt het meest voor de hand liggende construct te zijn, met wie kan ik spreken die zelf al eens zo’n ESCo heeft gedaan?

ESCoNetwerk.nl kan deze rol vervullen omdat zij zelf geen partij is, niets hoeft/kan verkopen, enz. maar ‘slechts’ bruggen slaat tussen de partijen: tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, tussen publieke en private partijen maar ook tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers onderling.

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!