Slimme Wegen Naar Realisatie van Duurzaamheidsambities

Alle gemeenten hebben duurzaamheidsambities te zijn binnen een bepaald aantal jaren. Mede vanwege de voorbeeldfunctie die gemeenten hebben in combinatie met de eigen voorraad, is het van belang om het niet bij ambities te laten, maar om echt een start te maken en die ambities te vertalen naar concrete plannen, projecten en resultaat. Welke stappen moeten daar voor worden gezet?

Voor verduurzaming van vastgoed geldt een aantal randvoorwaarden. Inzicht in de staat en mogelijkheden van de panden is daar één van. Daarnaast moet de organisatie er écht klaar voor zijn. Verduurzaming is immers geen louter technisch of financieel vraagstuk; maar hangt uiteindelijk ook nauw samen met organisatie en communicatie.

Om van ambitieuze woorden naar concrete daden op het gebied van duurzaamheid te gaan organiseert ESCoNetwerk.nl op in het najaar van 2017 een seminar dat inzicht geeft in de “do’s en don’ts” op weg naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Met een expertpanel en ervaringsdeskundigen gespecialiseerd in thema’s rondom de verduurzaming van (semi)publiek vastgoed, willen we ten eerste ingaan op theorie en praktijkvoorbeelden die u op weg zullen helpen. Daarna zal er op interactieve wijze concreet kennis en ervaringen uit worden gewisseld omtrent het op slimme wijze organiseren en versnellen van de verduurzamingsslag die u als gemeente wilt maken.

Programma en aanmelden

Via deze link vindt u alle informatie over het programma en kunt zich gratis aanmelden.

_Mocht u vragen hebben, stuur dan een e-mail naar secretariaat@esconetwerk.nl _

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!