Verduurzaming Museumgebouwen

Nu het klimaatakkoord in Parijs van kracht is, zet Nederland zich meer dan ooit in voor een transitie naar een maatschappelijk verantwoord en CO2-neutrale economie. Ieder sector heeft heeft zo zijn eigen redenen om mee te werken aan deze beweging. Zo kopen overheden bijvoorbeeld jaarlijks voor € 73 miljard aan producten en diensten, in lijn met het klimaatakkoord dient de inkoop van deze goederen en diensten 100% duurzaam te gebeuren. Wat de drijfveer van een sector of organisatie ook moge zijn, concreet resulteert dit in vragen m.b.t. duurzaam en circulair denken: variërend van hoe ga je om met energie verbruik en CO2 reductie tot het aantoonbaar maken van maatschappelijk verantwoord beleid in de uitvoering van kerntaken. Dit is een wettelijk én maatschappelijke verplichting waar zowel overheden als het bedrijfsleven bezighoudt.

Stijgende energiekosten, energieprestatie eisen overheid en duurzame musea bezoekers
Fossiele brandstoffen worden in toenemende mate schaarser en dus kostbaar met stijgende energielasten als gevolg. Daarnaast wordt ook het grote publiek zich steeds bewuster van de gevaren voor het milieu die samenhangen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Als gevolg wordt de consument steeds veeleisender met toenemende aandacht voor duurzaamheid in het inkoopgedrag (ruim 80% van de consumenten in 2017).

Hierdoor voelen ook Nederlandse musea voelen in toenemende mate de druk en noodzaak om gehoor te geven aan de klimaatdoelen en regel- en wetgeving (20% lager energieverbruik in 2020, gemiddeld energielabel B in 2021, MVO, etc.). De sector heeft echter nog flinke stappen te zetten om de ambities van het energieconvenant te halen (o.a. processen t.b.v. kerntaken energiezuiniger inrichten, meer gebruik te maken van hernieuwbare energie, circulair handelen, etc). Bij veel musea heerst er nog de vraag waarom musea (groot én klein) zich met duurzaamheid bezig zouden moeten houden. Veel partijen zien dit thema louter als kostenintensief, niet haalbaar met de schaars beschikbare financiële middelen en van weinig toegevoegde waarde voor de kerntaken. Is verduurzaming een bedreiging of is het juist een kans voor de museale sectorsector?

Duurzaamheid draagt ook bij aan de kerntaken van musea door het bieden van meer bezoekerscomfort waardoor een museumbezoek aantrekkelijker wordt. Verduurzaming gaat dus over meer dan louter besparingen op energiekosten.

Hoe kunnen musea de verduurzaming van hun gebouwen en bedrijfsvoering als kans benutten? En hoe kunnen duurzaamheidsambities gerealiseerd worden zonder additionele investeringen?

In 2018 (najaar) vindt er een interactief seminar plaats: Verduurzaming Museumgebouwen: van moeten naar willen waarin we ingaan op de antwoorden op de bovenstaande vragen. Het seminar wordt georganiseerd door het BouwRegieNetwerk i.s.m. het ESCoNetwerk, het Van Gogh Museum, Stichting Verduurzaming Musea, het Van Klok & Peel Museum, Van Abbemuseum, Strukton Worksphere en het Kröller-Müller Museum.

AANMELDEN

Wilt u zich aanmelden voor dit seminar en/of op de hoogte gehouden worden? Stuur een e-mail naar: lauravellekoop@esconetwerk.nl

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!