Voor wie?

De primaire scope van ESCoNetwerk.nl is om imminente gebruikers beter in staat te stellen kennis te vergaren en kansen te bepalen op het gebied van ESCo’s en energieprestatiecontracten. Concreet gaat het om de (publieke en private) beslissers die gebouwen met een significante energie-footprint gebruiken/ beheren/ in eigendom hebben.

Hierbij moet gedacht worden aan partijen zoals:

 • (De)centrale overheden/ Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Fabriekscomplexen
 • Gezondheidszorg (Care & Cure)
 • Hotels
 • Kantoorgebruikers/-eigenaren
 • Onderwijsinstellingen
 • Projectontwikkelaars
 • Sportinstellingen/ zwembaden
 • Woningcorporaties

Het Netwerk richt zich vooral bij deze bestuurders op vraagstukken en kansen van strategische aard en is wat dat betreft bepaald geen ‘club voor techneuten’. Binnen dit kader is het doel van ESCoNetwerk.nl vooral om aspirant ESCo-gebruikers te ondersteunen op gebieden zoals:

 • Businesscases/ snellere bepaling ESCo-kansen
 • ESCo’s inpassen binnen bedrijfsvisie
 • Financierbaarheid van ESCo’s
 • Inbedding ESCo’s binnen bestaande organisatie
 • Inzicht krijgen in ESCo-modellen/ -spelers
 • Kennisverbreding in het algemeen
 • Optimalisering van professioneel opdrachtgeverschap
 • Risicomanagement
 • Standaardisatie van prestatiecontracten en ESCo-business modellen
 • Verlaging transactiekosten en verhoging van de kwaliteit

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!