Wat is een ESCo?

ESCo staat voor Energy Service Company. Hierbij besteedt een eigenaar/gebruiker van een gebouw de energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe partij met als doel substantieel op energiekosten te besparen, meer kwaliteit te realiseren, minder vermogensbeslag te hebben in installaties e.d. en de eigen organisatie te ontlasten.

De contractpartner die de installaties, het energiebeheer en -management, etc. overneemt is meestal een consortium van partijen bestaande uit een technisch team en een financier die feitelijk een concessie van de opdrachtgever krijgt en op basis van een prestatiecontract gedurende langere tijd de integrale energie dienstverlening aan de opdrachtgever teruglevert.

Soorten ESCo’s
Er is niet een vaste vorm voor een ESCo. De exacte architectuur van installaties en invulling van andere afspraken zoals financiering, looptijden, etc. zal afhangen van het type project/gebouw en de wensen van de eigenaar/gebruiker.

 1. 1. ESCo-light
  De ESCo-light richt zich primair op de invoering van energiemanagement (monitoring) om vervolgens op basis van verkregen meetgegevens energiebesparingen te realiseren.
 2. 2. Product-ESCo
  De Product-ESCo richt zich op één specifieke maatregel (bijvoorbeeld het zuiniger maken van de verlichting).
 3. 3. Installatie-ESCo
  De Installatie-ESCo richt zich op meer ingrijpende energiebesparende maatregelen (zoals de klimaatinstallaties van het gebouw).
 4. 4. Gebouw-ESCo
  De Gebouw-ESCo richt zich, naast bovenstaande maatregelen, ook op maatregelen in de schil van een gebouw.

Energy Service Companies (ESCo’s) staan in de belangstelling. Logisch want de eindgebruiker van energie kan via deze opzet haar energiehuishouding kwalitatief beter en/of goedkoper georganiseerd krijgen. Daarnaast zijn voor de eindgebruiker (publiek of privaat) meer voordelen zoals risicovermindering, PR/image verbetering, invulling van milieuwetgeving/-doelstellingen, minder vermogensbeslag en meer mogelijkheden om te gaan focussen op kerntaken.

De voordelen en daarmee kansen voor meer ESCo’s in Nederland zijn evident. Verder kan onvoorwaardelijk gesteld worden dat de drivers om meer werk van intelligente businessmodellen rond energiehuishoudingen te gaan maken in de toekomst alleen maar sterker zullen gaan worden.

EPC / ESCO Facilitators

Uit ervaringen in een tiental Europese landen blijkt, dat de inzet van deskundige en onafhankelijke EPC-facilitators belangrijk is om tot verduurzaming van gebouwen te komen op basis van een EPC. EPC-facilitators ondersteunen opdrachtgevers bij de vraagformulering. Daarnaast zien zij erop toe dat uitvoerende partijen de juiste antwoorden geven.

Meer weten over EPC Facilitators? Kijk dan op deze pagina van RVO.
EPC Facilitators kunnen deelnemen aan een Europese GuarantEE netwerk van facilitators. Klik hier voor meer info.

Bent u op zoek naar een Facilitator? Neem dan een kijkje op www.qbis.nl, de website waar facilitators zich kunnen registreren en waar opdrachtgevers een geschikte facilitator kunnen vinden.

Gratis Dienstverlening

ESCo/EPC Gedragscode

Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode

Quick Scan

Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Kennisbank

Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank

Project Databank

Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de ESCoNetwerk.nl nieuwsbrief!